Saturday, 21 September 2019

Stock Information


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Thi công lắp đặt tuyến ống Cấp1, Cấp 2 tại bến Phú Định, Sông Cần Giuộc, Rạch Xóm Củi, Rạch Ông Lớn
There are no translations available.

Tên công trình: Thi công lắp đặt tuyến ống Cấp1, Cấp 2 tại bến Phú Định, Sông Cần Giuộc, Rạch Xóm Củi, Rạch Ông Lớn
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô: 30.000m3/ngày
Chủ Đầu Tư Công Ty Cấp Nước Thành Phố Hồ Chí Minh