Thursday, 27 February 2020

Stock Information


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Thông Báo


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 2019
There are no translations available.

ông ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019      Xem chi tiết

 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 2018
There are no translations available.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018      Xem chi tiết

 
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
There are no translations available.

- Waseco Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
There are no translations available.

Waseco thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của công ty.
 
Thông báo đại hội cổ đông bất thừơng năm 2014
There are no translations available.

- Thông báo về đại hội cổ đông bất thường năm 2014                   Xem chi tiết

- Mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội                                            Xem chi tiết

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2014                     Xem chi tiết

- Tờ trình về việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc dự án WASECO PLAZA phần Công ty Waseco sở hữu và thay đổi đối tác hợp tác đầu tư dự án Waseco Plaza                                                                                      Xem chi tiết

- Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2014                                 Xem chi tiết

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3