Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Các Công trình xây dựng chính tại Nha Trang
Tên công trình: B/97/LCB/NT3 Và B/98/LCB/NT4 - Các  Công trình xây dựng chính tại Nha Trang
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô: 30.000m3/ngày
Chủ Đầu Tư : Công ty thoát nước Phú Yên