Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Nhà Máy Nước Khu Công Nghiệp An Nghiệp - Sóc Trăng

Tên công trình : Xây dựng Nhà máy nước Khu công nghiệp An Nghiệp - Sóc Trăng.

Vị trí : Việt Nam.

Công suất/ Quy mô dự án: 6.000m3/ ngày

Chủ đầu tư