Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Xây dựng nhà máy nước
Tên công trình: Xây dựng nhà máy nước – công suất 15.000m3/ngày thuộc Công trình hệ thống cấp nước Cà Giang – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô 15.000m3/ngày
Chủ Đầu Tư : Công Ty Cổ Phần Bình Hiệp