Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Thi công lắp đặt tuyến ống chuyển tải nước thô D2400mm từ trạm bơm Hoá An về nhà máy nước Thủ Đức
Tên công trình: Thi công lắp đặt tuyến ống chuyển tải nước thô D2400mm từ trạm bơm Hoá An về nhà máy nước Thủ Đức
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô
Chủ Đầu Tư : Công Ty Cấp Nước Thành Phố Hồ Chí Minh