Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Dự án Nước Sông Sài Gòn Giai Đọan I
Tên công trình: Thi công lắp đặt tuyến ống chuyển tải nước sạch D1500mm bê tông dự ứng lực thuộc Dự án Nước Sông Sài Gòn Giai Đọan I - Dài 7.682m
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô: 300,000m3/ngày
Chủ Đầu Tư : Công Ty Cấp Nước Thành Phố Hồ Chí Minh