Thứ năm, 20 Tháng 6 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Cung cấp và lắp đặt tuyến cáp ngầm 220KV từ nhà Bè và Trạm Tao Đàn
Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt tuyến cáp ngầm 220KV từ  nhà Bè và Trạm Tao Đàn
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô
Chủ Đầu Tư : Công Ty Điện Lực TP.Hồ Chí Minh