Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Cung cấp và lắp đặt tuyến ống nước chuyển tải nước sạch và tuyến ống nước thô thuộc Dự án hệ thống nước ngầm Gò Vấp
Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt tuyến ống nước chuyển tải nước sạch và tuyến ống nước thô thuộc Dự án hệ thống nước ngầm Gò Vấp
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô: 10.000m3/ngày
Chủ Đầu Tư : Công Ty Cấp Nước Thành Phố Hồ Chí Minh