Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Xây dựng hệ thống cấp nước Thị Trấn Thốt Nốt - Huyện Thốt Nốt - Tỉnh Cần Thơ
Tên công trìnhXây dựng hệ thống cấp nước Thị Trấn Thốt Nốt - Huyện Thốt Nốt - Tỉnh Cần Thơ
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô: 5.000m3/ngày
Chủ Đầu Tư : Công Ty Cấp Thoát Nước Tỉnh Cần Thơ