Thứ năm, 20 Tháng 6 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Thi công lắp đặt tuyến ống Cấp1, Cấp 2 tại bến Phú Định, Sông Cần Giuộc, Rạch Xóm Củi, Rạch Ông Lớn
Tên công trình: Thi công lắp đặt tuyến ống Cấp1, Cấp 2 tại bến Phú Định, Sông Cần Giuộc, Rạch Xóm Củi, Rạch Ông Lớn
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô: 30.000m3/ngày
Chủ Đầu Tư Công Ty Cấp Nước Thành Phố Hồ Chí Minh