Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Tuyến ống D500mm trên Quốc lộ 51 từ cọc 108 đến cọc 203, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Tên công trình: Tuyến ống D500mm trên Quốc lộ 51 từ cọc 108 đến cọc 203, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô: 15.000m3/ngày
Chủ Đầu Tư : Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai