Thứ hai, 14 Tháng 10 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Đại Hội Đảng Bộ WASECO Lần Thứ XV, Nhiệm Kỳ 2012-2015

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước lần thứ XIV.

Ngày 03/11/2012, tại Hội trường Công ty Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2015.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam có: đ/c Dương Văn Phúc: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; Đ/c Vương Công Nu: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty. Đ/c Trần Văn Thành: Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty WASECO. Cùng với 60 đảng viên chính thức đại diện cho 63 đảng viên từ Chi bộ cơ quan và 2 chi bộ chi nhánh trực thuộc Công ty.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, đồng chí Đặng Văn Tiêu - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XIII trình bày Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2007-2012 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2012-2015 của BCH Đảng bộ Công ty WASECO khóa XIII, trình Đại hội Đảng bộ Công ty WASECO lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2015.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty VIWASEEN đồng chí Dương Văn Phúc đánh giá đã đánh giá và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới trong đó bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty là công tác xây lắp cấp thoát nước và đặc biệt là công tác quản trị doanh nghiệp; và công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng. Đại hội đã nhận được ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng Công ty và các tham luận của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ công ty về các giải pháp nâng cao năng lực quản lý điều hành của Công ty.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2007-2012 và thảo luận và thống nhất với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2012-2015. Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2015 và Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Viwaseen lần thứ II.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo và nhạy bén, trên cơ sở tận dụng mọi nguồn lực và tiềm năng của Công ty, phấn đấu đưa giá trị SXKD hằng năm tăng từ 10-12% so với năm trước, đảm bảo việc tăng trưởng đi đôi với chất lượng, hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông.