Thứ năm, 27 Tháng 2 2020

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Công Tác Tư Vấn Thiết Kế và Các Đề Tài Nghiên Cứu Ứng Dụng
     Trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp thoát nước, Công ty đã thực hiện nhiều công trình,đề tài lớn nhỏ trên nhiều địa bàn khác nhau và đã tạo dựng được uy tín đối với các doanh nghiệp và địa phương.

     Để thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, tư vấn xây dựng cấp thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp,Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường đã thành lập Trung tâm Tư vấn Thiết kế cấp thoát nước nhằm chuyên môn hóa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY KHẢO SÁT - LẬP DỰ ÁN - THIẾT KẾ TRONG 5 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY:

 • Khảo sát, lập dự án, thiết kế HTCN Cà Giang - TP. Phan Thiết. Công suất: 30.000m3/ngày, GĐ 1 : 15.000m3/ngày. Tổng vốn đầu tư GĐ 1 : 41,4 tỷ VNĐ.
 • Thiết kế NMN Long Kim - Bến Lức - Long An. Công suất : 15.000 m3/ngày, GĐ 1 : 5.000m3/ngày (2005). Tổng vốn đầu tư GĐ 1 : 17,4 tỷ VNĐ.
 • Khảo sát, lập dự án, thiết kế HTCN liên xã Bình Đại - Bến Tre. Công suất : 80m3/h do Chính phủ Úc tài trợ (2005 -2006).Tổng vốn đầu tư 15,2 tỷ VNĐ.
 • Khảo sát, lập dự án HTCN Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận. Công suất : 10.000 m3/ngày do Chính phủ Italy tài trợ (2006). Tổng vốn đầu tư 6 triệu EU.
 • Khảo sát, lập dự án, thiết kế NMN hồ Tuyền Lâm - TP. Đà Lạt. Công suất : 15.000 m3/ngày (2007 - 2008). Tổng vốn đầu tư 97 tỷ VNĐ.
 • Khảo sát, lập dự án, thiết kế 6 NMN thuộc tiểu dự án Ô Môn Xà Nu - TP. Cần Thơ. Công suất : 15 - 50 m3/h do Ngân hàng Thế giới tài trợ (2006). Tổng vốn đầu tư 19,7 tỷ VNĐ.
 • Thiết kế Nhà máy xử lý nước thải KCN thủy sản Nam Phan Thiết. Công suất : 6.500 m3/ngày (2007). Tổng vốn đầu tư 41,3 tỷ VNĐ.
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN XONG TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY

 • Nghiên cứu giải pháp thi công đường ống ngầm trong đô thị cũ, tránh giải tỏa đền bù (Mã số RD 19-01 - Bộ Xây Dựng).
 • Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả, khoan khai thác nước dưới đất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Bộ Xây Dựng).
 • Nghiên cứu mở rộng phạm vi ứng dụng cụm xử lý nước theo phương pháp lắng nghiêng, lọc áp lực cho mùa lũ có độ đục cao tại Đồng bằng Sông Cửu Long (Mã số RD 15-01 - Bộ Xây Dựng).
 • Sản xuất thử nghiệm các loại van bướm, van cổng, van xả khí phục vụ ngành nước (Mã số KC-06.DA11.CN - Bộ Khoa học Công nghệ).
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM ĐANG THỰC HIỆN

 • Nghiên cứu áp dụng tự động hóa vào thiết bị xử lý nước sinh hoạt theo công nghệ lắng lọc áp lực chế tạo sẵn, đồng bộ (Mã số RD 24-05 - Bộ Xây Dựng).