Thứ năm, 27 Tháng 2 2020

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Congdoan
Tin Đại hội Công đoàn Công ty

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước lần thứ XII nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 - 2015 đã tiến hành vào ngày 6/9/2012.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí: Thiều Quang Quyến: UV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Viwaseen, đ/c Trần Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty. Đồng chí Đặng Văn Tiêu - Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng với 76 đoàn viên công đoàn đại diện cho 218 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt trong các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Công ty.

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XI, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ (2009-2012), phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2012-2015) và đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp với dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, phong trào CNVC lao động nhiệm kỳ 2007-2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 của Công đoàn Tổng Công ty VIWASEEN.

Đại hội cũng đã nghe tham luận của Công đoàn Trung tâm kinh doanh vật tư, Công đoàn cơ quan công ty, Đoàn thanh niên Công ty, Ban nữ Công ty đã đóng góp bổ sung cho báo cáo của BCH Công đoàn Công ty, cũng như nêu các giải pháp để hoạt động công đoàn và phong trào CBCNV ngày càng thiết thực, hiệu quả.                                                                         

  

Phát biểu tại Đại hội: đồng chí Thiều Quang Quyến: UV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VIWASEEN đã đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, những kết quả, thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ đạo Công đoàn Công ty WASECO nhiệm kỳ 2012-2015 quan tâm bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời động viên BCH Công đoàn phấn đấu làm tốt chức năng, vai trò, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, khuyến khích đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua trong sản xuất và các phong trào xã hội khác.

Đồng chí Trần Văn Thành- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đánh giá cao những đóng góp và thành tích của Công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động vào sự phát triển chung của Công ty Waseco. Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Thành đề nghị BCH xác định rõ nhiệm vụ Công đoàn không chỉ là bảo vệ quyền lợi của người lao động mà đoàn kết người lao động trong công ty với tinh thần hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống đoàn kết người lao động trong công ty với tinh thần hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống còn sát cánh cùng người lao động và góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Đồng thời, BCH công đoàn cần xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với Công ty cổ phần.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2009-2012, thảo luận và thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2012-2015. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 9 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty VIWASEEN lần thứ II nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm 08 đồng chí, dự khuyết 01 đồng chí.  

  

                        (hình ảnh của BCH mới)

Toàn thể đoàn viên Công đoàn “Phát huy dân chủ, đoàn kết tập trung trí tuệ, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động góp phần thúc đẩy Công ty ngày càng phát triển”, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty cũng như sự phối hợp, tạo điều kiện chuyên môn của đội ngũ Cán bộ đoàn viên Công đoàn Công ty WASECO quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 - 2015 đã đề ra./.
 
Đại Hội Đại Biểu Công Đoàn Công Ty Nhiệm Kỳ 2009-2012 và Hội Nghị Người Lao Động 17/12/2009

   Một số hình ảnh của Đại hội.

 

                                                    Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội                

            

        Phát biểu của Đại diện Ban nữ công                   Phát biểu của Bí thư Đoàn thành niên

- Nghị quyết Đại hội đại biểu công đoàn công ty nhiệm kỳ 2009-2012 _ xem chi tiết 

- Thỏa ước lao động tập thể _ xem chi tiết 

- Phê duyệt của Công đoàn cấp trên _ xem chi tiết