Thứ hai, 14 Tháng 10 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Thông Báo Về Việc Chi Trả Cổ Tức Năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước WASECO xin thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2009. (vui lòng tham khảo chi tiết thông tin bên dưới).

- Thông báo Chi trả cổ tức năm 2009 _ xem chi tiết