Thứ hai, 14 Tháng 10 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Thông báo đại hội cổ đông bất thừơng năm 2014

- Thông báo về đại hội cổ đông bất thường năm 2014                   Xem chi tiết

- Mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội                                            Xem chi tiết

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2014                     Xem chi tiết

- Tờ trình về việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc dự án WASECO PLAZA phần Công ty Waseco sở hữu và thay đổi đối tác hợp tác đầu tư dự án Waseco Plaza                                                                                      Xem chi tiết

- Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2014                                 Xem chi tiết