Báo cáo tài chính năm 2018
Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý II năm 2017                    xem chi tiết

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ -  quý II năm 2017                xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý I năm 2017                    xem chi tiết

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ -  quý I năm 2017                xem chi tiết