Thứ bảy, 15 Tháng 12 2018

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Báo cáo thường niên năm 2016

Hoạt động của Công ty năm 2016 ngoài một số lĩnh vực giữ được nhịp độ tăng trưởng như cho thuê văn phòng, kinh doanh vật tư, sản xuất nước sạch . . . Ngoài ra Công ty còn tham gia góp vốn đầu tư tại Công ty CP tư vấn cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá; Công ty CP cấp nước Gia Tân, chủ trương tham gia . . . . . . . Xem chi tiết