Thứ năm, 20 Tháng 6 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng - Công Nghiệp - Cơ Sở Hạ Tầng
         Bên cạnh việc xây dựng các công trình cấp thoát nước, WASECO còn có một đội ngũ các kỹ sư và công nhân lành nghề xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng có yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ cao như nhà xưởng cho Nhà máy ống thép Seăh Việt Nam, Nhà xưởng Công ty đúc ống gang cầu Đài Việt (Wahsin), Tòa nhà WASECO,Nhà làm việc Tiến sĩ, Giảng đường trường Đại học Công nghiệp 4, Văn phòng Tổng cục Thuế phía Nam tại TP. HCM...                                                                                     


XD nhà xưởng và lắp đặt công nghệ SX ống thép công suất 70.000 tấn/năm
- Công ty thép Seăh Việt Nam