Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Tin tức công ty
Đại Hội Đảng Bộ WASECO Lần Thứ XV, Nhiệm Kỳ 2015-2020

Sáng ngày 05/6/2015, Đại hội Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức được khai mạc với sự tham dự của 49/52 đảng viên được triệu tập, đến từ 04 Chi bộ trực thuộc. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viwaseen, đồng Chí Lê Khả Mạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Viwaseen.


Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2012-2015 trình đại hội Đảng bộ Công ty khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu bật những khó khăn và thuận lợi trong nhiệm kỳ qua, đi sâu phân tích và nêu rõ các kết quả đã thực hiện được trong nhiệm kỳ cũng như các tồn tại, hạn chế và rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và đơn vị trực thuộc phát huy mọi nguồn lực sẵn có, có các giải pháp kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh SXKD trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ rất coi trọng, từ việc củng cố, kiện toàn các cấp ủy, chi bộ cho đến phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban chấp hành. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty luôn được Đảng bộ Tổng Công ty đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3 vào năm 2012, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua vào năm 2014. Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn ngành Xây dựng tặng Bằng khen trong nhiều năm liền, cá nhân Đ/c Tổng giám đốc được tặng Huân chương Lao động hạng 3, nhiều Đ/c được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ xây dựng và Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.


Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công ty phát huy thế mạnh truyền thống để xây dựng công ty Waseco trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu mạnh về xây lắp, tổng thầu EPC trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường; phấn đấu thực hiện tăng trưởng giá trị SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 bình quân tăng trên 7%/năm; đảm bảo tăng trưởng gắn liền với chất lượng, hiệu quả; đảm bảo đủ việc làm, thu nhập bình quân của người lao động tăng đều mỗi năm, duy trì cổ tức cho cổ đông từ 12-15%/năm.

Đại hội xác định nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng là luôn giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ công ty, nhằm duy trì, xây dựng tổ chức Đảng công ty luôn trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Công ty vượt qua các khó khăn, thử thách trong giai đoạn mới, bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Viwaseen đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của BCH Đảng bộ Công ty, đặc biệt Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá các kết quả đã đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả SXKD; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân…nhằm xây dựng Công ty Waseco ngày càng phát triển; Đảng bộ Công ty Waseco luôn là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm 7 đồng chí. BCH đã tín nhiệm bầu Đ/c Nguyễn Đức Bôn giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty, Đ/c Nguyễn Văn Tứ giữ chức Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty, Đ/c Nguyễn Duy Hùng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công ty. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Viwaseen lần thứ III gồm 19 đại biểu chính thức.


Đại hội Đảng bộ Công ty khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Công ty.

 

 
WASECO Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015

Ngày ngày 24/4/2015, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội có 51 cổ đông và đại diện cổ đông - người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.788.702 cổ phần, chiếm 89,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2014; Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo kết qủa SXKD năm 2014 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015; Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2014.

Ngoài ra, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, nội dung khác được trình bày trong đại hội, bao gồm:

  • Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
  • Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và dự toán  chi phí hoạt động  năm 2015.
  • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014
  • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Tại Đại hội, các báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc công ty đã nhìn nhận và đánh giá khách quan thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, các thuận lợi và khó khăn trong công tác thi công xây lắp, công tác đấu thầu, công tác đầu tư; chỉ ra khó khăn thách thức do những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, đưa ra những giải pháp, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

HĐQT nhìn nhận trong năm 2015, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu khả quan hơn, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức khó lường, Hội đồng quản trị công ty sẽ luôn bám sát định hướng kế hoạch để có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao hiệu quả SXKD.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội đối với các báo cáo, tờ trình, mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015 và những năm tiếp theo của Công ty.

Đại hội đã bầu bà Bùi Khánh Linh, cử nhân thương mại quốc tế, Thạc sĩ Kế toán Quốc tế vào Ban kiểm soát thay ông Phạm Ngọc Tú – Trưởng Ban kiểm soát Công ty xin từ nhiệm. Ban kiểm soát đã bầu bà Bùi Khánh Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết luận tại Đại hội, thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Đức Bôn – chủ tịch HĐQT đã gửi lời cảm đến Tổng công ty VIWASEEN, sự ủng hộ của các cổ đông khác cùng sự cố gắng cao của Ban Điều hành và CBNV Công ty trong năm 2014 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác quý báu của các cổ đông và đối tác để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

 
WASECO Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2014

Sáng ngày 22/11/2014 tại số 10, Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cán bộ quản lý Công ty và 59 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho 11.976.126 cổ phần, chiếm 90,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Đại hội đã thảo luận nội dung các phương án thực hiện dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO -WASECO PLAZA” được nêu trong Tờ trình số 112/TT-HĐQT ngày 10/11/2014 của Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua nội dung:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước được chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO - WASECO PLAZA” phần Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước sở hữu trong Dự án cho Nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện nêu trong phương án 2 của Tờ trình.

- Chấp thuận thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong dự án: Đồng ý cho Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương chuyển nhượng toàn bộ 45% phần vốn góp vào dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO - WASECO PLAZA” cho Nhà đầu tư khác.

 

Sau thời gian làm việc hết sức nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty WASECO đã thành công tốt đẹp.       

 
Hội nghị chuyên đề Thi công xây lắp

Ngày 03/10/2014, Công ty WASECO đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về Công tác quản lý thi công xây lắp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp cải thiện, chấn chỉnh, qua đó nâng cao năng lực tổ chức, quản lý thi công xây lắp các công trình do công ty thi công.  

Tổng Giám đốc công ty, ông Đặng Văn Tiêu chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng ban Công ty, Giám Đốc các Chi nhánh, Chỉ huy trưởng các BCH công trường, cán bộ làm công tác kỹ thuật của Công ty, Đội trưởng và cán bộ kỹ thuật các đội xây lắp.

Ông Chu Xuân Lăng – Phó Tổng giám đốc công ty đã báo cáo thực trạng công tác quản lý thi công xây lắp trong công ty. Các ông Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Chỉ huy trưởng BCH công trường, Đội trưởng công ty đã nêu các ý kiến, trao đổi với Hội nghị về các công việc liên quan, thuộc chức năng nhiệm vụ của bộ phận mình. Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT đã có phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, ông Đặng Văn Tiêu – Tổng Giám Đốc Công ty đánh giá cao các ý kiến phát biểu và tham luận tại Hội nghị. Trên tinh thần nội dung trao đổi, chỉ đạo của Hội nghị chuyên đề này, Tổng Giám Đốc yêu cầu từng cá nhân, từng vị trí công tác đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại của mình, bộ phận mình để rút kinh nghiệm, sửa đổi và chấn chỉnh kịp thời trong công tác tổ chức, quản lý thi công xây lắp nhằm tiếp tục xây dựng, duy trì hình ảnh của công ty với thế mạnh về xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước, mục tiêu cuối cùng là công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty và đội xây lắp, nâng cao đời sống của người lao động và đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong công ty, giữ gìn mối đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển

 
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ - cứu nạm năm 2014 tại tòa nhà waseco

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức cho CBNV làm việc trong toà nhà Waseco về công tác PCCC, giúp CBNV nắm vững quy trình tổ chức chữa cháy, và thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị lắp đặt tại Tòa nhà WASECO; Kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của các phương tiện chữa cháy của cơ sở cũng như lực lượng PCCC cơ sở, khả năng phối hợp giữa tổ, đội của lực lượng chữa cháy tại chỗ giải quyết tình huống chữa cháy, và cứu nạn - cứu hộ.

Vào lúc 09h30 ngày 03/10/2014, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp Thoát Nước (WASECO) đã phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Quận 11 tiến hành buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ năm 2014 tại Tòa nhà WASECO, địa chỉ số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Cuộc diễn tập được xây dựng tại hiện trường theo tình huống giả định đám cháy xảy ra tại tầng hầm khu A do sự cố chập điện. Tại Tòa nhà WASECO, khi nhận được tin báo cháy của bộ phận bảo vệ Tòa nhà, Đội PCCC cơ sở đã huy động người, phương tiện để thực hiện phương án PCCC. Cuộc diễn tập đã huy động 30 đội viên cơ sở, 15 chiến sỹ Cảnh sát PCCC, 1 xe chỉ huy, 1 xe chuyên dùng, 2 xe nước, trên 20 bình chữa cháy xách tay và xe cứu thương để tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho gần 2.000 người đang làm việc trong Tòa nhà.

Tất cả các thao tác từ phát hiện đám cháy, tự tổ chức chữa cháy ban đầu, thông báo có cháy cho tổng đài 114 và toàn bộ CBCNV trong Tòa nhà, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại Tòa nhà và xe chữa cháy chuyên dùng, công tác cứu hộ, cứu nạn cho người và tài sản trong Tòa nhà…đã được lực lượng PCCC cơ sở phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC Quận 11 thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc.

Sau 20 phút triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không còn người bị nạn trong khu vực cháy, các lực lượng PCCC thu hồi phương tiện chữa cháy. Ngay sau cuộc diễn tập, Ban tổ chức đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm. Phòng cháy và chữa cháy là một trong những hoạt động luôn được Công ty WASECO quan tâm, đầu tư để đảm bảo an toàn cao nhất cho người và tài sản trong Tòa nhà WASECO.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL