Thứ ba, 19 Tháng 2 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
WASECO trúng gói thầu cải tạo tuyến ống cấp nước TP Thanh Hóa

Waseco trúng gói thầu thuộc dự án Phát triển toàn diện Kinh tế - Xã hội thành phố Thanh Hóa.

Ngày 23/02/2013 công ty Waseco đã trúng thầu gói thầu G1P1 thuộc Hợp phần 2 – Dự án “Phát triển toàn diện Kinh tế- Xã hội thành phố Thanh Hóa” do Ban thực thi dự án hợp phần cấp nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Hai bên đã chính thức ký kết hợp đồng ngày 26/02/2013.

Giá trúng thầu: 38.793.618.000VNĐ. Nguồn vốn đầu tư được vay từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam.

Thời gian thi công gói thầu là 18 tháng

Đây là công trình trọng điểm của thành phố Thanh Hóa nhằm cải tạo toàn bộ tuyến ống cấp nước trung tâm thành phố có đường kính từ D200 – D500mm với chiều dài đường ống gần 18km. Công trình hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cảnh quan  đô thị của thành phố Thanh Hóa.

 (Hình ảnh buổi ký kết hợp đồng)