Thứ ba, 19 Tháng 2 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Lể phát động thi đua nhà máy nước Thoại Sơn - An Giang

L PHÁT ĐỘNG THI ĐUA TI CÔNG TRÌNH XÂY LP HTCN TH TRN PHÚ HÒA, HUYN THOI SƠN, TNH AN GIANG.

  Ngày 15/04/2013 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã tổ chức lễ phát động thi đua  tại công trình Xây lắp HTCN thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

  Tham dự lễ phát động gồm có: Ông Đặng Văn Tiêu - Tổng giám đốc công ty, Ông Chu Xuân Lăng - Phó tổng giám đốc công ty, Bà Vũ Thị Khiêm - Chủ tịch công đoàn công ty, Ông Nguyễn Sỹ Chuân - Giám đốc chi nhánh 201, Ông Nguyễn Xuân Hòa - Đội trưởng đội xây lắp số 6 và lãnh đạo công ty cổ phần Điện nước An Giang (Chủ đầu tư), Tư vấn giám sát, chính quyền địa phương và toàn thể cán bộ kỹ thuật công nhân thi công tại công trường.

  Nội dung chính của đợt thi đua nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn và vệ sinh lao động trên công trường, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu về cung cấp nước sạch cho sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương.

  Thời hạn thi công theo hợp đồng là 500 ngày kể từ ngày 01/10/2012. Công ty phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đảm bảo phát nước trước ngày 15/12/2013 và nghiệm thu công trình vào ngày 20/12/2013.

   Đây là công trình trọng điểm cấp nước sạch của thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Cán bộ kỹ thuật và công nhân thi công trên công trường thể hiện quyết tâm cao nhằm hoàn thành công việc với tiến độ và chất lượng cao nhất.

 

(Ông Đặng Văn Tiêu _ Tổng giám đốc công ty phát biểu tại lễ phát động thi đua)

(Chủ tịch công đoàn Vũ Thị Khiêm phát biểu động viên công nhân nhà máy hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao )