Thứ ba, 19 Tháng 2 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình”

Ngày 18/9/2014, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước đã phối hợp cùng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) khai giảng lớp “Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình xây dựng” nhằm trang bị, hệ thống hóa những quy định và các kỹ năng cần thiết trong công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình xây dựng. Đối tượng tham dự lớp học gồm 40 người, là các cán bộ quản lý phòng, ban công ty, đội trưởng đội xây lắp và cán bộ kỹ thuật của công ty.

Khóa học diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18/9/2014 đến ngày 20/9/2014. Trong thời gian của khóa học, các học viên được giới thiệu, trao đổi và thảo luận những nội dung cơ bản về các chuyên đề:

     -   Công tác nghiệm thu trong hoạt động xây dựng;

     -   Các quy định về lưu trữ, quản lý nhật ký thi công,

     -   Công tác lập hồ sơ hoàn công.

     -   Công tác tạm ứng, thanh quyết toán trong xây dựng

Kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ, chứng nhận về “Nghiệp vụ lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình xây dựng ” theo quy định của Bộ Xây Dựng.