Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Hội nghị chuyên đề Thi công xây lắp

Ngày 03/10/2014, Công ty WASECO đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về Công tác quản lý thi công xây lắp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp cải thiện, chấn chỉnh, qua đó nâng cao năng lực tổ chức, quản lý thi công xây lắp các công trình do công ty thi công.  

Tổng Giám đốc công ty, ông Đặng Văn Tiêu chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng ban Công ty, Giám Đốc các Chi nhánh, Chỉ huy trưởng các BCH công trường, cán bộ làm công tác kỹ thuật của Công ty, Đội trưởng và cán bộ kỹ thuật các đội xây lắp.

Ông Chu Xuân Lăng – Phó Tổng giám đốc công ty đã báo cáo thực trạng công tác quản lý thi công xây lắp trong công ty. Các ông Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Chỉ huy trưởng BCH công trường, Đội trưởng công ty đã nêu các ý kiến, trao đổi với Hội nghị về các công việc liên quan, thuộc chức năng nhiệm vụ của bộ phận mình. Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT đã có phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, ông Đặng Văn Tiêu – Tổng Giám Đốc Công ty đánh giá cao các ý kiến phát biểu và tham luận tại Hội nghị. Trên tinh thần nội dung trao đổi, chỉ đạo của Hội nghị chuyên đề này, Tổng Giám Đốc yêu cầu từng cá nhân, từng vị trí công tác đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại của mình, bộ phận mình để rút kinh nghiệm, sửa đổi và chấn chỉnh kịp thời trong công tác tổ chức, quản lý thi công xây lắp nhằm tiếp tục xây dựng, duy trì hình ảnh của công ty với thế mạnh về xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước, mục tiêu cuối cùng là công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty và đội xây lắp, nâng cao đời sống của người lao động và đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong công ty, giữ gìn mối đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển