Thứ năm, 27 Tháng 2 2020

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Xuất Nhập Khẩu và Kinh Doanh Thiết Bị Chuyên Nghành
Công ty có quan hệ với đối tác là những hãng sản xuất vật tư thiết bị chuyên ngành nước có uy tín lớn trên thế giới ,ở khắp các châu lục, thực hiện nhập khẩu trực tiếp vật tư thiết bị cho các dự án cấp thoát nước tại các tỉnh và thành phố. Bên cạnh đó, Công ty nhập khẩu ủy thác và kinh doanh vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước từ các sản phẩm do Công ty sản xuất ra và thu mua trên thị trường hoặc nhập khẩu.

  Các loại bơm
 
Thiết bị định lượng,khử trùng nước
  

Thiết bị ngành nước trưng bày tại cửa hàng WASECO

Các loại van và phụ tùng ngoại nhập